Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Výchovný poradca

Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:

Rodičom:

Pedagógom:

Ako sa objednať ?

Žiaci:

Rodičia:

Aktuálne informácie

GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020/2021

Akcia pre žiakov IV.ročníkov GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020/2021 B.Bystrica, Hotel DIXON, 4.10.2020 v čase od 9:00 - 15:00 hod.

Gaudeamus roadshow 2020 letak

Milí štvrtáci, vzhľadom na situáciu spojenú s COVID 19, nebude výchovná poradkyňa v tomto školskom roku organizovať zájazd na veľtrh VŠ do Bratislavy.

Ak máte v pláne navštíviť veľtrh, je potrebné, aby ste svoju absenciu vopred oznámili triednej učiteľke a dodržali všetky hygienické opatrenia spojené s akciou.

V mesiacoch október až február 2021 bude výchovná poradkyňa realizovať „kariérové poradenstvo“ v škole, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude dobrovoľné testovanie "PROFOR" (profesionálna orientácia).Uskutoční ho školská psychologička Mgr. Lucia Janigová.

Všetky informácie spojené s ďalším vzdelávaním, prácou a povinnosťami absolventa bude výchovná poradkyňa priebežne zverejňovať na edupage a na web stránke školy, v okne výchovná poradkyňa.

Kariérové poradenstvo 2020 letak

Aktivity výchovného poradcu / kariérového poradcu

Kariérové poradenstvo

Výchovné poradenstvo 2020 letak

Absolventi

Som absolvent a čo ďalej ?

EURES - Čo po skončení školy?

Vzor žiadosti odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na VŠ.