1. miesto v okresnom (dekanátnom) kole Biblickej olympiády 2017

Dňa 22. marca 2017 sa v pastoračnom centre sv. Gorazda na námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olypiády. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl patriacich do dekanátu Banská Bystrica mesto. Medzi nimi boli družstvá zo Športového gymnázia, Konzervatória, Strednej odbornej školy pod Bánošom, Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a z našej školy - Strednej zdravotníckej školy. Našu školu úspešne reprezentovali študentky 1. ročníka odboru farmaceutický laborant Janka Hazuchová, Lucia Kovaličková, Miroslava Boškajová a 1. ročníka odboru masér Monika Blahyjová. Téma tohto ročníka Biblickej olympiády bola – Zápas o pravé hodnoty. Študentky sa na olympiádu pripravovali podrobným štúdiom biblických kníh Genesis, Daniel, Sudcov a list Efezanom. V súťažnom „zápase“ získalo družstvo Strednej zdravotníckej školy 1. miesto a postupuje do krajského (diecézneho) kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2014 v Badíne. Gratulujeme!

Autor: Ing. Erika Lišaníková
↑ Na začiatok stránky