Žiacka školská rada (ŽSR)


Koordinátor ŽSR:
 • Mgr. Simona Kovaľová
Predseda ŽSR:
 • Júlia Petreková III.FL

Podpredseda ŽSR:
 • Monika Blahyjová II.MAS
Zástupca žiakov v Rade školy:
 • Viktória Spišková II.FLA
Stravovacia komisia:
 • Silvia Sroková II.FLA
 • Dominika Banyárová IV. MAS
Zástupcovia tried:
 • Petra Gáfriková, Natália Lukácsová - I. FL
 • Silvia Sroková, Viktória Spišková - II. FL A
 • Carmen Kučerová, Tereza Belková - II. FL B
 • Júlia Petreková - III. FL
 • Kamila Miklušáková - IV. FL A
 • Eva Žatkuľáková - IV. FL B
 • Michal Beňo, Zuzana Kminiaková - I. MAS
 • Monika Blahyjová, Karolína Durbáková - II. MAS
 • Michaela Lichá - III. MAS
 • Dominika Banyárová - IV. MAS
 • Andrea Lacková, Justína Emma Debnáriková - I. ZA
 • Svetozár Drugár, Kristína Chládeková - II. ZA
 • Radka Ďuricová - III. ZA
 • Monika Považanová - IV. ZA
 • Radovan Lupták, Natália Boriková, Viktória Kordošová - I. ZL
 • Natália Hižnayová, Róbert Pintér - II. ZL
 • Nikola Hervartovská, Monika Fabiánová - III. ZL
 • Martina Roobová - IV. ZL

Štatút žiackej školskej rady


↑ Na začiatok stránky