Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

cipkova:anglicky_jazyk [2017/02/20 11:57]
terezia.cipkova [1. ročník]
cipkova:anglicky_jazyk [2017/02/20 11:57] (aktuálne)
terezia.cipkova [1. ročník]
Riadok 7: Riadok 7:
  
 ====== 1. ročník ====== ====== 1. ročník ======
-{{:cipkova:1st_2nd_conditional.docx|}}