Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

kavicka:start [2016/04/20 22:50]
lucia.kavicka
kavicka:start [2016/06/08 13:29] (aktuálne)
lucia.kavicka
Riadok 68: Riadok 68:
  
 {{:kavicka:vplyv_soc._skupiny_na_jednotlivca_štruktúra_soc._skup..pptx|}} {{:kavicka:vplyv_soc._skupiny_na_jednotlivca_štruktúra_soc._skup..pptx|}}
 +
 +{{:kavicka:kultúra_etnicita_náboženstvo.pptx|}}