Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

mackova:priprava_liekov [2015/04/25 22:53]
viera.mackova
mackova:priprava_liekov [2018/03/20 15:20] (aktuálne)
viera.mackova
Riadok 2: Riadok 2:
 ====== Príprava liekov ====== ====== Príprava liekov ======
  
-{{:mackova:peroralne_kvapalne_lieky.docx|}} 
  
-{{:mackova:species.pptx|}} 
  
-{{:mackova:ocne_lieky.docx|}} 
  
-{{:mackova:ocne_lieky.pdf|}} 
  
-{{:mackova:nosove_lieky.doc|}} 
  
-{{:mackova:usne_lieky.doc|}} 
  
-{{:mackova:dermalne_polotuhe_lieky.docx|}} 
  
-{{:mackova:mastove_zaklady.doc|}} 
  
-{{:mackova:mastove_zaklady_2.doc|}} 
  
-{{:mackova:emulzie_1.docx|}} 
  
-{{:mackova:emulzie_2.doc|}} 
  
-{{:mackova:emulzie_3.docx|}} 
  
-{{:mackova:suspensie.doc|}} 
  
-{{:mackova:aerodisperzie_.doc|}} 
  
-{{:mackova:oficinalne_masti.doc|}} 
  
-{{:mackova:kremy_sfk.doc|}} 
- 
-{{:mackova:pasty_sfk.doc|}} 
- 
-{{:mackova:uvolnovanie_liecivych_latok_z_topickych_pripravkov.ppt|}} 
- 
-{{:mackova:lekarenstvo.ppt|}} 
- 
-{{:mackova:priestorove_vybevenie_nemocnicnej_lekarne.doc|}} 
- 
-{{:mackova:svp.ppt|}} 
- 
-{{:mackova:injekcne_pripravky.pptx|}} 
- 
-{{:mackova:infuzne_pripravky.pptx|}} 
- 
-{{:mackova:implantaty.pptx|}} 
- 
-{{:mackova:sposoby_darovania_krvi.doc|}} 
- 
-{{:mackova:krv_spracovanie.doc|}} 
- 
-{{:mackova:transdermalne_naplaste.ppt|}} 
- 
- 
- 
-**Príklady na farmaceutické výpočty** 
- 
-1. Koľko gramov zriedeného liehu pripravíte zo 100 g 95% liehu ? 
- 
-2. Koľko gramov koncentrovaného liehu potrebujete na prípravu 100g 1% salicylového liehu ? (salicylový lieh je roztok kyseliny salicylovej v zriedenom  liehu) 
- 
-3. Aká je koncentrácia liehu, ktorý vznikne zmiešaním 570g 95% liehu a 330g vody ? 
- 
-4. Koľko gramov 15% roztoku pripravíte z 1500 g 40% roztoku ? 
- 
-5. Vypočítajte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 2500g 30% liehu s koncentrovaným liehom.  
- 
-6. Zistite aká bude koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 1500g 15 % roztoku, 800g 18 % roztoku a 300g 7% roztoku. 
- 
-7. Koľko gramov oxidu zinočnatého musíme pridať k 250g 3% masti, aby vznikla 7,5 % ná masť? 
- 
-8. Zo zásobného roztoku 1:250 treba pripraviť 30 g roztoku koncentrácie 1: 1000.  
- 
-9. Z 800g 70% liehu pripravte zriedený lieh. Koľko gramov zriedeného liehu získate ? 
- 
-10. Zo zásobného roztoku 1:200 treba pripraviť 75g roztoku 1: 1000. 
- 
-11. Pripravte 5%nú masť z 350 g 1,5% masti a liečivej látky. Koľko liečivej látky treba pridať? 
- 
-12. Aká bude koncentrácia masti, ak sa zmiešajú 30g 25% triturácie, 100g 50% triturácie a 50 g 15% triturácie 
- 
-13. Pripravte 1500g 15% liehu z koncentrovaného liehu a vody. 
- 
-14. Pripravte 50 g roztoku Septonexu koncentrácie 1: 500 zo zásobného roztoku 1: 200. 
- 
-15. Aká bude výsledná koncentrácia liehu, ktorý pripravíme zmiešaním 250 g 95% liehu,180g 30% liehu a 120g 40% liehu. 
- 
-16. 200g 20% glukózy sa zriedi 500 g vody na injekcie. Aká bude koncentrácia liečiva v získanom roztoku? 
- 
-17. Vypočítejte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 200 g 35 % liehu s koncentrovaným liehom. 
- 
-18. Zo 180 g 3% roztoku treba pripraviť 10% ný roztok. Koľko gramov liečiva treba pridať? 
- 
-19. Vypočítejte koľko gramov triturácie dexametazonu 2:500 je potrebné navážiť, ak na prípravu potrebujeme 0,005g liečivej látky 
- 
-20. Vypočítajte aká bude koncentrácia glukózy v roztoku, ak ho pripravíme  zo 400g 20% roztoku glukózy a zo 100g vody na injekcie 
- 
-21. Vypočítejte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 350g 40% liehu s koncentrovaným liehom 
- 
-22. Aká bude koncentrácia liečivej látky v roztoku ktorý pripravíme  zmiešaním 850 g 2% -ného roztoku, 120g 18%-ného roztoku a 21 g čistej substancie. 
- 
-23. Vypočítejte koľko borovej vody ( Solutio acidi borici 3%) je potrebné na prípravu 800 g Jarishovho roztoku 
- 
-24. Vypočítejte koľko kyseliny boritej třeba pridať k 760g 5%- nej masti, aby bolo možné připravit 10 %-nú masť 
- 
-25. Vypočítajte koľko gramov 5%-nej a koľko gramov 15%nej salicylovej masti třeba navážiť, aby sme pripravili 400g 8%-nej masti. 
- 
-26. Vypočítejte koľko vody je treba pridať k 390g 25% roztoku amoniaku, aby vznikol zriedený roztok amoniaku 
- 
-27. Zistite koľko gramov zásobného roztoku septonexu 1: 200 je potrebných na prípravu 180 g roztoku septonexu    1:750 
- 
-28. Vypočítajte, akú percentuálnu koncentráciu má roztok, ktorý vznikol z 2500g 10%- ného roztoku po odparení 800 g vody. 
- 
-29. Zistite výpočtom, či postačí 320 g koncentrovaného liehu na prípravu 500g 3% boralkoholu (boralkohol je roztok kyseliny boritej v zriedenom liehu ) 
- 
-30. Napíšte rozpis na prípravu 125g zásypu, ktorý obsahuje 3% kyseliny boritej, 5% tanínu, 12% titaniumdioxidu a mastenec.  
- 
-31. Z 800g 5%nej masti pripravte 8%nú masť pridaním potrebného množstva liečiva. Koľko gramov liečiva potrebujete? 
- 
-32. Pripravte 150 g roztoku jodidu draselného koncentrácie 1: 500 zo zásobného 2%ného roztoku. Koľko gramov zásobného roztoku je potrebných na prípravu.  
- 
-33. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý bude pripravený zmiešaním vzoriek: 30g 10%ného roztoku, 100g 25%ného a 60g 40%. 
- 
-34. Zo 7 g chloridu sodného je třeba pripraviť izotonický (fyziologický) roztok. Koľko vody je potrebné pridať? 
- 
-35. Zostavte recept na prípravu 250g liehovej suspenzie, ktorá obsahuje 1% síry, 2% kyseliny salicylovej a 5 % gáfru v zriedenom liehu. 
- 
-36. Koľko vody je potrebné pridať na zriedenie 85 g 95% liehu , aby sme pripravili koncentrovaný lieh ( Spiritus concentratus ) 
- 
-37. Vypočítajte percentuálny podiel jednotlivých zložiek prípravku: 
- 
-Natrii iodati 2,5 
- 
-Spiritus anisi 4,5 
- 
-Aquae amygdalae 10,0 
- 
-Sirupus simplicis 50,0 
- 
-Aquae ad 200,0 
- 
-38. Koľko gramov 10% roztoku síranu meďnatého třeba navážiť na prípravu 630g Daliborovho roztoku roztoku. Daliborov roztok obsahuje 10% síranu zinočnatého a 1% síranu meďnatého. 
- 
-39. Na prípravu 250 g 10% roztoku síranu meďnatého použijeme 35g 5%-ného roztoku , 58 g 8%-ného roztoku a kryštalický síran meďnatý. Koľko vody a síranu meďnatého je potrebné na prípravu. 
- 
-40. Koľko gramov 20%-ného zásobného roztoku bromidu draselného a 15 %-ného zásobného roztoku bromidu sodného je treba navážiť ak potrebujeme na prípravu prípravku 2g bromidu draselného a 5 g bromidu sodného. 
- 
-41. Aká bude výsledná koncentrácia  roztoku ak ku 25g koncentrovaného peroxidu pridáme 12g vody? 
- 
-42. Koľko gramov kyseliny salicylovej treba pridať k 250 g 3%-nej salicylovej masti, aby sme pripravili 10%-nú masť. 
- 
-43. Koľko gramov 10%nej ichtamolovej masti je potrebné na prípravu 40g 2,5%-nej masti? 
- 
-44. Zo 45g zásobného roztoku targezínu 1: 20 je potrebné pripraviť 3%-ný roztok. Koľko vody třeba pridať ? 
- 
-45. Koľko percentný lieh vznikne ak zmiešame 250g 60%.ného liehu a 40g 95%-ného liehu. 
- 
-46. Je potrebné pripraviť 50g roztoku atropínu 1: 500 zo zásobného roztoku 1: 200. Koľko zásobného roztoku a koľko rozpúšťadla použijeme. 
- 
-47. Koľko gramov triturácie suchého ľuľkovkového extraktu 1:25 je potrebné navážiť na prípravu čapíkov podľa predpisu: 
- 
-  Rp. Extracti belladonae sicci 0,002 
- 
-        Papaverini chlorati 0,005 
-         
-        Aminophenasoni         0,25 
-         
-        Olei cacao q.s. 
- 
-   M. f. pro infantibus 
- 
-D.t.dos. No VII (septem) 
- 
-S. 1 čapík při bolesti 
- 
-48. Koľko síranu horečnatého je potrebné na prípravu 250g 20%-ného roztoku ? 
- 
-49. Koľko g koncentrovaného liehu je potrebných na elaboráciu ušných kvapiek tohoto zloženia: 
- 
-        Acidum boricum 4,0 
-         
-        Glycerolum         8,0 
-         
-        Spir. Vini 30% ad 200,0 
-         
-50. Zistite výpočtom, či postačí 20g koncentrovaného liehu na prípravu tohoto prípravku  
- 
-Rp. Ichtamoli 3,0 
- 
-        Zinci oxydati 
-         
-        Talci aa 15,0 
-         
-        Glyceroli 5,0 
-         
-        Aquae 
-         
-        Spir. vini dil aa 25,0 
-         
-51. Koľko gramov bentonitu je potrebné na prípravu podľa receptu 
- 
-Rp. Rivanoli         0,2 
- 
-        Sol. aluminii aceticotartarici 10,0 
- 
-        Zinci oxydati 
-         
-        Talci aa 20,0 
-         
-        Glycerini 
-         
-        Bentoniti 6% aa ad 100,0 
-         
-52. Vypočítajte koľko g 30%-ného zásobného roztoku hydrogénfosforečňanu sodného a koľko gramov 10%- ného zásobného roztoku dihydrogénfosforečňanu sodného je potrebné na prípravu roztoku uvedeného zloženia. 
- 
-Natrium hydrogénphosphoricum 43,2 
- 
-Natrium dihydrogenphosphoricum 16,2 
- 
-Aqua ad 200,0 
- 
-53. Koľko jodidu draselného třeba pridať ku 80g 2,5 %-ného roztoku jodidu draselného, aby vznikol 5%-ný roztok ? 
- 
-54. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 4g chloridu sodného s 150g 20%-ného roztoku chloridu sodného a 110g 5%-ného roztoku chloridu sodného. 
- 
-55. Je potrebné pripraviť 100g 40%-ného liehu. Koľko gramov 95%-ného liehu a vody je potrebné zmiešať. 
- 
-56. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 60%-ného roztoku v množstve 220g a 120g vody. 
- 
-57. Pripravte 600g 3%-ného roztoku peroxidu z koncentrovaného roztoku peroxidu vodíka. 
- 
-58. Koľko gramov 96%-ného etanolu sa nachádza v 70g tinktúry z kamenouhoľného dechtu (Tinctura carbonis detergens ). Tinktúra z kamenouhoľného dechtu obsahuje 20% kamenouhoľného dechtu, 5% polysorbátu 80 v etanole 96%. 
-  
-59. Vypočítajte koľko gramov 2%- ného olejového roztoku mentolu je potrebné navážiť na prípravu prípravku podľa predpisu 
- 
- Rp. Mentholi 0,4 
- 
-        Zinci oxydati 6,0 
-         
-        Olei helianthi ad 50,0 
-         
-60. Koľko gramov glukózy a vody je potrebné navážiť na prípravu 500 g 40%- ného roztoku glukózy ak okrem spomenutých látok využijeme na prípravu 100 g 20%- ného roztoku. 
  
 +**