Toto je staršia verzia dokumentu!


Príprava liekov

peroralne_kvapalne_lieky.docx

species.pptx

ocne_lieky.docx

ocne_lieky.pdf

nosove_lieky.doc

usne_lieky.doc

dermalne_polotuhe_lieky.docx

mastove_zaklady.doc

mastove_zaklady_2.doc

emulzie_1.docx

emulzie_2.doc

emulzie_3.docx

suspensie.doc

aerodisperzie_.doc

oficinalne_masti.doc

kremy_sfk.doc

pasty_sfk.doc

uvolnovanie_liecivych_latok_z_topickych_pripravkov.ppt

lekarenstvo.ppt

priestorove_vybevenie_nemocnicnej_lekarne.doc

svp.ppt

injekcne_pripravky.pptx

infuzne_pripravky.pptx

implantaty.pptx

sposoby_darovania_krvi.doc

krv_spracovanie.doc

transdermalne_naplaste.ppt

Príklady na farmaceutické výpočty

1. Koľko gramov zriedeného liehu pripravíte zo 100 g 95% liehu ?

2. Koľko gramov koncentrovaného liehu potrebujete na prípravu 100g 1% salicylového liehu ? (salicylový lieh je roztok kyseliny salicylovej v zriedenom liehu)

3. Aká je koncentrácia liehu, ktorý vznikne zmiešaním 570g 95% liehu a 330g vody ?

4. Koľko gramov 15% roztoku pripravíte z 1500 g 40% roztoku ?

5. Vypočítajte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 2500g 30% liehu s koncentrovaným liehom.

6. Zistite aká bude koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 1500g 15 % roztoku, 800g 18 % roztoku a 300g 7% roztoku.

7. Koľko gramov oxidu zinočnatého musíme pridať k 250g 3% masti, aby vznikla 7,5 % ná masť?

8. Zo zásobného roztoku 1:250 treba pripraviť 30 g roztoku koncentrácie 1: 1000.

9. Z 800g 70% liehu pripravte zriedený lieh. Koľko gramov zriedeného liehu získate ?

10. Zo zásobného roztoku 1:200 treba pripraviť 75g roztoku 1: 1000.

11. Pripravte 5%nú masť z 350 g 1,5% masti a liečivej látky. Koľko liečivej látky treba pridať?

12. Aká bude koncentrácia masti, ak sa zmiešajú 30g 25% triturácie, 100g 50% triturácie a 50 g 15% triturácie

13. Pripravte 1500g 15% liehu z koncentrovaného liehu a vody.

14. Pripravte 50 g roztoku Septonexu koncentrácie 1: 500 zo zásobného roztoku 1: 200.

15. Aká bude výsledná koncentrácia liehu, ktorý pripravíme zmiešaním 250 g 95% liehu,180g 30% liehu a 120g 40% liehu.

16. 200g 20% glukózy sa zriedi 500 g vody na injekcie. Aká bude koncentrácia liečiva v získanom roztoku?

17. Vypočítejte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 200 g 35 % liehu s koncentrovaným liehom.

18. Zo 180 g 3% roztoku treba pripraviť 10% ný roztok. Koľko gramov liečiva treba pridať?

19. Vypočítejte koľko gramov triturácie dexametazonu 2:500 je potrebné navážiť, ak na prípravu potrebujeme 0,005g liečivej látky

20. Vypočítajte aká bude koncentrácia glukózy v roztoku, ak ho pripravíme zo 400g 20% roztoku glukózy a zo 100g vody na injekcie

21. Vypočítejte koľko gramov zriedeného liehu možno získať zmiešaním 350g 40% liehu s koncentrovaným liehom

22. Aká bude koncentrácia liečivej látky v roztoku ktorý pripravíme zmiešaním 850 g 2% -ného roztoku, 120g 18%-ného roztoku a 21 g čistej substancie.

23. Vypočítejte koľko borovej vody ( Solutio acidi borici 3%) je potrebné na prípravu 800 g Jarishovho roztoku

24. Vypočítejte koľko kyseliny boritej třeba pridať k 760g 5%- nej masti, aby bolo možné připravit 10 %-nú masť

25. Vypočítajte koľko gramov 5%-nej a koľko gramov 15%nej salicylovej masti třeba navážiť, aby sme pripravili 400g 8%-nej masti.

26. Vypočítejte koľko vody je treba pridať k 390g 25% roztoku amoniaku, aby vznikol zriedený roztok amoniaku

27. Zistite koľko gramov zásobného roztoku septonexu 1: 200 je potrebných na prípravu 180 g roztoku septonexu 1:750

28. Vypočítajte, akú percentuálnu koncentráciu má roztok, ktorý vznikol z 2500g 10%- ného roztoku po odparení 800 g vody.

29. Zistite výpočtom, či postačí 320 g koncentrovaného liehu na prípravu 500g 3% boralkoholu (boralkohol je roztok kyseliny boritej v zriedenom liehu )

30. Napíšte rozpis na prípravu 125g zásypu, ktorý obsahuje 3% kyseliny boritej, 5% tanínu, 12% titaniumdioxidu a mastenec.

31. Z 800g 5%nej masti pripravte 8%nú masť pridaním potrebného množstva liečiva. Koľko gramov liečiva potrebujete?

32. Pripravte 150 g roztoku jodidu draselného koncentrácie 1: 500 zo zásobného 2%ného roztoku. Koľko gramov zásobného roztoku je potrebných na prípravu.

33. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý bude pripravený zmiešaním vzoriek: 30g 10%ného roztoku, 100g 25%ného a 60g 40%.

34. Zo 7 g chloridu sodného je třeba pripraviť izotonický (fyziologický) roztok. Koľko vody je potrebné pridať?

35. Zostavte recept na prípravu 250g liehovej suspenzie, ktorá obsahuje 1% síry, 2% kyseliny salicylovej a 5 % gáfru v zriedenom liehu.

36. Koľko vody je potrebné pridať na zriedenie 85 g 95% liehu , aby sme pripravili koncentrovaný lieh ( Spiritus concentratus )

37. Vypočítajte percentuálny podiel jednotlivých zložiek prípravku:

Natrii iodati 2,5

Spiritus anisi 4,5

Aquae amygdalae 10,0

Sirupus simplicis 50,0

Aquae ad 200,0

38. Koľko gramov 10% roztoku síranu meďnatého třeba navážiť na prípravu 630g Daliborovho roztoku roztoku. Daliborov roztok obsahuje 10% síranu zinočnatého a 1% síranu meďnatého.

39. Na prípravu 250 g 10% roztoku síranu meďnatého použijeme 35g 5%-ného roztoku , 58 g 8%-ného roztoku a kryštalický síran meďnatý. Koľko vody a síranu meďnatého je potrebné na prípravu.

40. Koľko gramov 20%-ného zásobného roztoku bromidu draselného a 15 %-ného zásobného roztoku bromidu sodného je treba navážiť ak potrebujeme na prípravu prípravku 2g bromidu draselného a 5 g bromidu sodného.

41. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku ak ku 25g koncentrovaného peroxidu pridáme 12g vody?

42. Koľko gramov kyseliny salicylovej treba pridať k 250 g 3%-nej salicylovej masti, aby sme pripravili 10%-nú masť.

43. Koľko gramov 10%nej ichtamolovej masti je potrebné na prípravu 40g 2,5%-nej masti?

44. Zo 45g zásobného roztoku targezínu 1: 20 je potrebné pripraviť 3%-ný roztok. Koľko vody třeba pridať ?

45. Koľko percentný lieh vznikne ak zmiešame 250g 60%.ného liehu a 40g 95%-ného liehu.

46. Je potrebné pripraviť 50g roztoku atropínu 1: 500 zo zásobného roztoku 1: 200. Koľko zásobného roztoku a koľko rozpúšťadla použijeme.

47. Koľko gramov triturácie suchého ľuľkovkového extraktu 1:25 je potrebné navážiť na prípravu čapíkov podľa predpisu:

Rp. 	Extracti belladonae sicci		0,002
   Papaverini chlorati			0,005
   
   Aminophenasoni			    0,25
   
   Olei cacao				q.s.
 M. f. pro infantibus

D.t.dos. No VII (septem)

S. 1 čapík při bolesti

48. Koľko síranu horečnatého je potrebné na prípravu 250g 20%-ného roztoku ?

49. Koľko g koncentrovaného liehu je potrebných na elaboráciu ušných kvapiek tohoto zloženia:

   Acidum boricum		4,0
   
   Glycerolum	    8,0
   
   Spir. Vini 30%	ad 	200,0
   

50. Zistite výpočtom, či postačí 20g koncentrovaného liehu na prípravu tohoto prípravku

Rp. Ichtamoli 3,0

   Zinci oxydati
   
   Talci			aa 	15,0
   
   Glyceroli			5,0
   
   Aquae
   
   Spir. vini dil		aa 	25,0
   

51. Koľko gramov bentonitu je potrebné na prípravu podľa receptu

Rp. Rivanoli 0,2

   Sol. aluminii aceticotartarici		10,0
   Zinci oxydati
   				
   Talci				aa	20,0
   
   Glycerini
   
   Bentoniti 6%			aa ad	100,0
   

52. Vypočítajte koľko g 30%-ného zásobného roztoku hydrogénfosforečňanu sodného a koľko gramov 10%- ného zásobného roztoku dihydrogénfosforečňanu sodného je potrebné na prípravu roztoku uvedeného zloženia.

Natrium hydrogénphosphoricum 43,2

Natrium dihydrogenphosphoricum 16,2

Aqua ad 200,0

53. Koľko jodidu draselného třeba pridať ku 80g 2,5 %-ného roztoku jodidu draselného, aby vznikol 5%-ný roztok ?

54. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 4g chloridu sodného s 150g 20%-ného roztoku chloridu sodného a 110g 5%-ného roztoku chloridu sodného.

55. Je potrebné pripraviť 100g 40%-ného liehu. Koľko gramov 95%-ného liehu a vody je potrebné zmiešať.

56. Aká bude výsledná koncentrácia roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 60%-ného roztoku v množstve 220g a 120g vody.

57. Pripravte 600g 3%-ného roztoku peroxidu z koncentrovaného roztoku peroxidu vodíka.

58. Koľko gramov 96%-ného etanolu sa nachádza v 70g tinktúry z kamenouhoľného dechtu (Tinctura carbonis detergens ). Tinktúra z kamenouhoľného dechtu obsahuje 20% kamenouhoľného dechtu, 5% polysorbátu 80 v etanole 96%.

59. Vypočítajte koľko gramov 2%- ného olejového roztoku mentolu je potrebné navážiť na prípravu prípravku podľa predpisu

Rp. Mentholi 0,4

   Zinci oxydati		6,0
   
   Olei helianthi	ad	50,0
   

60. Koľko gramov glukózy a vody je potrebné navážiť na prípravu 500 g 40%- ného roztoku glukózy ak okrem spomenutých látok využijeme na prípravu 100 g 20%- ného roztoku.