Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Kritéria prijímacích skúšok

Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie 2023/2024 a 2024/2025.

Viac informácií tu.

ERASMUS+ 2022/2023

„V Praze je blaze,“ zhodli sa naši tretiaci z odboru PS, ZL a FL, ktorí absolvovali od 23. októbra do 12. novembra 2022 odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v Českej republike.

Viac informácií tu.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa v našej škole uskutoční dňa 6.12.2022 v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Počas dňa otvorených dverí sa budete môcť prejsť po priestoroch celej školy, nahliadnuť do odborných učební, laboratórií i klasických tried a budete sa môcť oboznámiť s jednotlivými študijnými odbormi. Radi Vás privítame a zodpovieme Vaše otázky. ...a možno príde aj Mikuláš.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.