Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský vzdelávací program:


Učebné plány pre jednotlivé odbory sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte riaditeľa školy.

Školský rok 2022/2023:

Školský vzdelávací program 2022/2023


Školský rok 2021/2022:

Školský vzdelávací program 2021/2022


Školský rok 2020/2021:

Školský vzdelávací program 2020/2021


Školský rok 2019/2020:

Školský vzdelávací program 2019/2020


Školský rok 2018/2019:

Školský vzdelávací program 2018/2019


Školský rok 2017/2018:

Školský vzdelávací program 2017/2018


Školský rok 2016/2017:

Školský vzdelávací program 2016/2017


Školský rok 2015/2016:

Školský vzdelávací program 2015/2016


Školský rok 2014/2015:

Školský vzdelávací program 2014/2015


Školský rok 2013/2014:

Školský vzdelávací program 2013/2014


Školský rok 2012/2013:

Školský vzdelávací program 2012/2013