Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získali materské, základné a stredné školy na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) moderné digitálne vybavenie, ktoré im umožní modernizovať výučbu. Školy získali 5 680 setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule a notebooku, 20 000 tabletov, 1 000 wifi-routrov a 2 686 farebných tlačiarní. Partnerom projektu je Metodicko- pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno- personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Viac informácii o projekte na adrese www.digiskola.sk