Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prijímacie skúšky - pre školský rok 2024/2025

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR zverejnilo termíny konania prijímacích skúšok a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:

https://www.minedu.sk/pre-skolsky-rok-20242025/