Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prijímacie skúšky - pre školský rok 2022/2023

V zmysle informácií, s ktorými nás oboznámil Okresný úrad – odbor školstva, budú prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme.

Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

Nový študijný odbor: 5358 M ZUBNÝ ASISTENT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5358 M zubný asistent sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky pozostávajú z:

5370 M MASÉR

(študijný odbor v ktorom sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok)

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5370 M masér sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky pozostávajú z:

5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5311 M farmaceutický laborant sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky pozostávajú z:

5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5361 M praktická sestra sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky pozostávajú z:

5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5308 M zdravotnícky laborant sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky pozostávajú z: