Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Termíny prijímacích skúšok - AKTUALIZOVANÉ 28.01.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26.1.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf) Vám týmto oznamujeme zmenu organizácie prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

5370 M MASÉR

(študijný odbor v ktorom sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok)

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 26. februára 2021.

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5370 M masér sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. č. 364/2009 Z. z. (https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf)

Na prihláške uchádzača, žiadame uviesť e-mailovú adresu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.

5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 26. februára 2021.

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5311 M farmaceutický laborant sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. č. 364/2009 Z. z. (https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf)

Na prihláške uchádzača, žiadame uviesť e-mailovú adresu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.

5301 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 26. februára 2021.

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5308 M zdravotnícky laborant sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. č. 364/2009 Z. z. (https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf)

Na prihláške uchádzača, žiadame uviesť e-mailovú adresu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.

5361 M PRAKTICKÁ SESTRA

Zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie do: 26. februára 2021.

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici do: 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore 5361 M praktická sestra sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. č. 364/2009 Z. z. (https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf)

Na prihláške uchádzača, žiadame uviesť e-mailovú adresu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.