Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prijímacie skúšky - pre školský rok 2024/2025

Odbor1. Termín2. Termín
5370 M Masér / Masérka29.4.20249.5.2024
5361 M Praktická sestra2.5.20246.5.2024
5308 M Zdravotnícky laborant / Zdravotnícka laborantka2.5.20246.5.2024
5311 M Farmaceutický laborant / Farmaceutická laborantka2.5.20246.5.2024

Uchádzači, ktorí si podali prihlášku na štúdium v školskom roku 2024/2025 obdržia pozvánku na prijímacie skúšky.