Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský špeciálny pedagóg


Mgr. Valeria Vallová
tel.: 048/4724337
e-mail: valeria.vallova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Oznamy školského špeciálneho pedagóga:

Pokyny pre úpravu podmienok prijímacích skúšok a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na SZŠ
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) na SZŠ
Žiadosť o individuálnu integráciu