Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školská psychologička


„Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“

Seneca

Mgr. Lucia Janigová
tel.: 048/4724320
e-mail: lucia.janigova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

V prípade dištančného vzdelávania platí rovnaký čas konzultačných hodín.

Milá žiačka, milý žiak,

Zmyslom školského psychológa na škole je, aby podporoval školu v tom, aby fungovala dobre, aby rástla, rozvíjala sa, aby v nej panovali pozitívne vzťahy a aby žiaci a učitelia prospievali.

Každý z nás má v sebe nejaký potenciál, túžby, sny a ciele, ale v živote sa môžeme ocitnúť v situáciách, ktoré nám tento potenciál, túžby, sny a ciele nedovolia vidieť a nedovolia nám ani rásť. Sú to situácie, v ktorých nás môže ovládnuť strach, hnev alebo smútok natoľko, že sa nevieme pohnúť z miesta. Nevieme čo potrebujeme a neviem sa k tomu ani sami dopátrať.

Žiaci na školách sa boria s rôznymi ťažkosťami, veľkými aj malými. To, čo niekto vníma ako veľký problém, je pre iného maličkosť. Dôležité je ale vnímať to, čo potrebujem ja sám, lebo len ja sám sa poznám najlepšie.

Komu a s čím môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:

Rodičom:

Ako sa objednať?

Žiaci:

Rodičia:

Vo vzťahu, do ktorého si prídem po radu, je dôležitá dôvera a dôvera môže byť len tam, kde je istota. Podobne ako lekár, aj psychológovia sú viazaní mlčanlivosťou. Etický kódex školských psychológov (http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace) ktorým sa riadime, nás vedie k rešpektovaniu etických noriem vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom, aj samotnej škole.

Oznamy školského psychológa:

co s casom

ako sa ucit

Telefonické a online Linky dôvery: