Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE V BANSKEJ BYSTRICI

Termín konania: 06.12.2022

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium,

v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole a o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať.

Deň otvorených dverí sa uskutoční prezenčnou formou 6. decembra 2022 v čase od 8.00 – do 15.00 hod.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie Vám ponúkame možnosť spojiť sa s nami v online priestore.

Školská poradkyňa a odborní učitelia Vám radi predstavia jednotlivé študijné odbory, profilové predmety, priestory a odborné učebne, v ktorých sa žiaci vzdelávajú. Dozviete sa tiež o projektoch, do ktorých sa môžete zapojiť, o uplatnení našich absolventov v praxi a o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v školskom roku 2023/2024 neotvárame štvorročný študijný program v dennom štúdiu – „zubný asistent“ (ZUA).

Ak sa DOD, prípadne videokonferencie nemôžete zúčastniť, navštívte webovú stránku našej školy, kde si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacom konaní a kritériách, ktoré by ste mali splniť, aby ste sa mohli stať žiakmi našej školy.

Odkaz na online deň otvorených dverí: https://jitsi.szsbb.eu/DODSZSBB2022_2023

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Harmonogram


Študijný odborČas pripojeniaŠkolská poradkyňa: PaedDr. Ľubica Betková
Školská psychologička: Mgr. Lucia Janigová
Odborný učiteľŠkolská špeciálna pedagogička:
Mgr. Valéria Vallová
ÚVOD7.50 - 8.00on-lineoff-lineon-line
Farmaceutický laborant8.00 - 10.00on-line8.30 – 9.00
PaedDr. Fodorová
off-line
Zdravotnícky laborant8.00 - 10.00on-line9.30 – 10.00
Mgr. Žabková
9.00 – 10.00
FL/ZL
Praktická sestra10.10 - 11.10on-line10.40 – 11.10
PhDr. Ružičková
off-line
Masér13.00 - 14.00on-line13.30 – 14.00
PhDr. Výbohová
off-line
Integrácia žiakov so ŠVVP14.00 - 15.00on-lineoff-line14.00 – 15.00
PS/MAS