Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

On-Line deň otvorených dverí 2020

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici,

aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole, o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať. Pretože aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nám nedovoľuje zorganizovať Deň otvorených dverí prezenčnou formou, ponúkame vám možnosť spojiť sa s nami v online priestore cez videokonferenciu.

Výchovná poradkyňa školy vám predstaví jednotlivé študijné odbory, profilové predmety, priestory a odborné učebne, v ktorých sa žiaci školy vzdelávajú, projekty, do ktorých sa môžete zapojiť, uplatnenie našich absolventov v praxi a možnosti ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Ak sa videokonferencie nemôžete zúčastniť, navštívte webovú stránku našej školy https://szsbb.eu, kde si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacom konaní a kritériách, ktoré by ste mali splniť, aby ste sa mohli stať žiakmi našej školy. Okrem iného tu nájdete aj prezentačné video o škole.

Informácie spojené s on-line videokonferenciou:

Termín: 04.12.2020

Čas pripojenia pre verejnosť: od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Odkaz na pripojenie: https://jitsi.szsbb.eu/DOD2020

Počas on-line konferencie budú na Vaše otázky odpovedať pani Zuzana Kaššová, asistentka riaditeľa školy a pani PaedDr. Ľubica Betková, výchovná poradkyňa školy.

Kontakty:

Zuzana Kaššová, asistentka riaditeľa školy

Telefón: 048/4724311

E-mail: skola@szsbb.eu, zuzana.kassova@szsbb.eu

PaedDr. Ľubica Betková, výchovná poradkyňa

Telefón: 048/4724337

E-mail: lubica.betkova@szsbb.eu

Mgr. Valéria Vallová, špeciálna pedagogička

Telefón: 048/4724337

E-mail: valeria.vallova@szsbb.eu

Bulletin školy pre rok 2021/2022

Buletin SZŠBB 2020 Slide1

Buletin SZŠBB 2020 Slide2

Buletin SZŠBB 2020 Slide3

Buletin SZŠBB 2020 Slide4

Buletin SZŠBB 2020 Slide5

Buletin SZŠBB 2020 Slide6

Buletin SZŠBB 2020 Slide7