Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský parlament

Koordinátorka školského parlamentu:

Predsedníčka školského parlamentu:

Zoznam členov školského parlamentu:

Riadni členovia:

Mimoriadni členovia: