Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Kritéria prijímacích skúšok

Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025 a 2025/2026.

Viac informácií tu.

Deň vojnových veteránov

10. novembra 2023 sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici konalo vzdelávacie podujatie ku Dňu vojnových veteránov. Zúčastnili sa ho žiaci 1. ročníka z odboru farmaceutický laborant.

Viac informácií tu.

Deň otvorených dverí na szš

Aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole a o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.