Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Výsledky prijímacích skúšok:

Plán výkonov pre školský rok 2024/2025 stanovený Banskobystrickým samosprávnym krajom máme k 6.6.2024 naplnený nasledovne:


Študijný odborKód odboruPlán výkonov stanovený zriaďovateľom (BBSK)Prijatí / zapísaní uchádzači2. kolo prijímacích skúšok
farmaceutický laborant / farmaceutická laborantka5311 M30 žiakov30 žiakovNIE
zdravotnícky laborant / zdravotnícka laborantka5308 M30 žiakov30 žiakovNIE
masér / masérka5370 M30 žiakov30 žiakovNIE
praktická sestra5361 M60 žiakov60 žiakovNIE

Počet voľných miest: 0


Odbor 5311 M Farmaceutický laborant / Farmaceutická laborantka:

Odbor 5370 M Masér / Masérka:

Odbor 5361 M Praktická sestra:

Odbor 5308 M Zdravotnícky laborant / Zdravotnícka laborantka: