Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Socrates


Vo fáze rozpracovania má naša škola pripravený jazykový projekt v rámci programu Sokrates pod názvom „Drogy, alkohol, fajčenie -problém mládeže v krajinách EÚ-prečo?“

V rámci tohoto projektu sa ráta s výmenným pobytom medzi 20 žiakmi našej školy a 20 žiakmi z partnerskej školy z litovského mesta Vilnius, počas ktorého by sa žiaci mali spoločne venovať analýze a riešeniu vyššie uvedených problémov a zároveň nadviazať nové kontakty a zdokonaliť sa v komunikácii v nemeckom, anglickom a litovskom jazyku.

Spoločným momentom všetkých projektov do ktorých sa naša škola zapojila a naďalej mieni zapájať, je nadväzovanie nových partnerstiev a vzťahov na oficiálnej i neoficiálnej báze. Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu prípravy našich žiakov na ich budúce povolanie a umožniť im spoznať iné krajiny, ich kultúru, systém vzdelávania, kvalitu a úroveň služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami a zároveň ich motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

Kontaktné osoby:
Pre programy Sokrates: PaedDr. Agáta Janková