Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

1. ročník memoriálu Romana Čunderlíka

Sú ľudia, na ktorých sa nezabúda, tí, ktorých si radi pripomenieme aj, keď už nie sú medzi nami. 15. marca 2012 sa uskutočnil 1. ročník Memoriálu Mgr. Romana Čunderlíka v zjazdovom lyžovaní. Podujatie sa uskutočnilo v lyžiarskom stredisku Králiky (neďaleko Banskej Bystrice), ktoré patrilo ku obľúbeným miestam bývalého učiteľa Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho študenti a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Mgr. Roman Čunderlík pôsobil na škole od roku 1968 ako pedagóg v odbore farmaceutický laborant .V roku 2009 na následky tragickej nehody zomrel. Česť jeho pamiatke!