Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

30. výročie Nežnej revolúcie

30 rokov slobody a demokracie, výročie Nežnej revolúcie a Deň študentstva sme si pripomenuli aj na našej škole. 19. novembra 2019 sa konali rôzne podujatia, ktoré pripravili učitelia školy v spolupráci so žiackou školskou radou. Deň plný zaujímavých aktivít sme začali reláciou v školskom rozhlase. Potom sme sa prostredníctvom filmov dokumentujúcich dobu pred rokom 1989 na krátku chvíľu vrátili do čias neslobody. Žiaci si overili svoje znalosti o Nežnej revolúcii vo vedomostnom kvíze, zasúťažili si vo florbale, vyskúšali vlastnú tvorivosť vo workshope Šikovné ruky a svoje znalosti a zručnosti si preverili v Olympiádach zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Beseda s historikom doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. doplnila pútavý program pripravený pre žiakov.

Pripomienkou doby pred rokom 1989 bol aj ďalší z tematických dní pripravených ŽŠR. Mnohí žiaci využili možnosť obliecť sa v duchu módy socializmu. Dovolené bolo zdraviť sa Česť práci! a oslovovať učiteľov Súdružka učiteľka či Súdruh učiteľ!

Veríme, že sa Vám akcia páčila a podobnú aktivitu si čoskoro zopakujeme.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková