Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Ako sme hrali divadlo II

Vďaka našim talentovaným žiakom sme si pred vianočnými sviatkami mohli vychutnať divadelné predstavenie s názvom „Dokonalé Vianoce“ a nasať tak predvianočnú atmosféru. Spolu s účinkujúcimi sme sa preniesli do dvoch „obývačiek“, v ktorých sa každý chystal na prežitie najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. V prvej z nich sme nakukli do sveta starčekov, ktorí boli v pokročilom veku a trávili sviatočné chvíle spolu – v starobinci. Druhá obývačka bola miestom rodiny – manželov a ich detí, kde každý jeden očakával dokonalé Vianoce vlastným spôsobom. Príbehy obidvoch obývačiek počas celého príbehu spájala autorská pieseň „Vianočná balada“ od skladateľa, textára, hudobníka, kat. kňaza Janka Flajžíka-Maňašovského.

Dielo sa rodilo pomaly. V septembri, na prvom stretnutí, sa zišlo sedem žiakov, kde sme rozmýšľali, či ideme niečo vytvoriť v takomto komornom zložení. Počas týždňov sa postupne pripájali ďalší a ďalší žiaci, až vzniklo zoskupenie 30 mladých ochotníkov. Celý scenár a výber skladieb bol autorským projektom všetkých účinkujúcich. Tvorili sme ho „priebežne“. Počas nácvikov nám vždy niečo nové napadlo, čo následne obohatilo a rozšírilo scenár. Vzniklo množstvo vtipných hlášok a situácií, ktoré sme zapracovali do scenára. Nácviky prebiehali od októbra až do polovice decembra 2023.

Týždeň pred vianočnými prázdninami sme odohrali 6 hodinových predstavení, z toho jedno pre verejnosť. Účinkujúcich hercov a hudobníkov ocenilo nie len publikum dlhotrvajúcim potleskom, ale aj vedenie školy formou darčekov. Všetci si z divadelného predstavenia odniesli hlboký kultúrny zážitok.

Autor: PaedDr. Anna Fodorová