Školské aktivity máj 2012

„Sexuálne správanie mládeže, prevencia pohlavne prenosných chorôb, antikoncepcia, neželané tehotenstvo a sexuálne orientované trestné činy mladistvých.“

 • Druh aktivity: preventívno- informačná
 • Prednášajúci: MUDr. Radim Uzel CSc.
 • Dátum: 03.05.2012
 • Miesto: aula SZŠ
 • Cieľová skupina: žiaci SZŠ (1. a 2. ročník) povinná účasť
 • Počet žiakov: 255
 • Aktivitu zabezpečila: výchovná poradkyňa SZŠ PaedDr. Ľubica Betková

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a bola cielene zameraná na 15-16 ročnú mládež. Netradičná forma a osobnosť MUDr. R. Uzla, CSc., dali školskej akcii zaujímavý a nekonvenčný charakter.


Fotogaléria z aktivity:Autor: PaedDr. Ľubica Betková

„Nástrahy socialnych sietí.“

 • Druh aktivity: preventívno- informačná
 • Prednášajúci: študenti 4. ročníka UMB – sociálna práca
 • Dátum: 22.05.2012
 • Miesto: aula, triedy SZŠ
 • Cieľová skupina: žiaci SZŠ (1. ročník) povinná účasť
 • Počet žiakov: cca 100
 • Aktivitu zabezpečili: školsky psychológ Mgr. Lucia Kavická, výchovná poradkyňa SZŠ PaedDr. Ľubica Betková

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a prevencie sociálno-patologických javov v škole, bola cielene zameraná na 15-16 ročnú mládež. Tvorivé aktivity, hry, zážitková forma práce dali školskej akcii zaujímavý vzdelávací charakter. Žiaci si osvojili praktické zručnosti v práci so sociálnymi sieťami a teoretické vedomosti z oblasti bezpečnej on-line komunikácie. Výstupom ich práce boli nástenné propagačné materiály.


Fotogaléria z aktivity:Autor: PaedDr. Ľubica Betková

„Obchodovanie s ľudským mäsom.“

 • Druh aktivity: preventívno- informačná
 • Prednášajúci: študenti 4. ročníka UMB – sociálna práca
 • Dátum: 22.05.2012
 • Miesto: aula, triedy SZŠ
 • Cieľová skupina: žiaci SZŠ (2. ročník) povinná účasť
 • Počet žiakov: cca 100
 • Aktivitu zabezpečili: školsky psychológ Mgr. Lucia Kavická, výchovná poradkyňa SZŠ PaedDr. Ľubica Betková

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a prevencie sociálno-patologických javov v škole, bola cielene zameraná na 16-17 ročnú mládež. Tvorivé aktivity, hry, zážitková forma práce dali školskej akcii zaujímavý vzdelávací charakter. Žiaci si osvojili teoretické vedomosti z oblasti bezpečnej on-line komunikácie, pracovno-právnych vzťahov, pracovných agentúr, násiliu páchanému na mladistvých. Výstupom ich práce boli nástenné propagačné materiály.


Fotogaléria z aktivity:Autor: PaedDr. Ľubica Betková

„Športom ku zdraviu.“

 • Druh aktivity: preventívno - praktická
 • Prednášajúci: učitelia TEV
 • Dátum: 21.05.2012, 21.05.2012
 • Miesto: športový areál SZŠ
 • Cieľová skupina: žiaci SZŠ (1. a 2. ročník) povinná účasť
 • Počet žiakov: cca 130
 • Aktivitu zabezpečili: PaedDr. Ľubica Betková, Mgr Július Dobrý, Mgr. Norbert Holík, p. Eduard Longauer

Športová akcia sa realizovala v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu. Bola cielene zameraná na 15-17 ročnú mládež. Športové aktivity, hry, dali školskej akcii motivačno – emočný charakter. Žiaci si preverili praktické športové zručnosti z oblasti športových hier a vybraných atletických disciplín. Víťazi jednotlivých ročníkov budú odmenení na konci školského roka 2011/2012.


Fotogaléria z aktivity:Autor: PaedDr. Ľubica Betková


↑ Na začiatok stránky