Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

BAZÁLNA STIMULÁCIA - seminár

V úvode školského roka 2020/2021 sa štvrtá trieda odboru Zdravotnícky asistent zúčastnila stretnutia, na ktorom boli oboznámení s konceptom bazálnej stimulácie. Informácie o bazálnej stimulácii žiakom sprostredkovala Mgr. Markéta Zádrapová.

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý sa využíva v ošetrovateľstve ale aj v špeciálnej pedagogike. Poskytuje vhodné podmienky pre psychomotorický vývin človeka, stimuluje vnímanie, komunikáciu a hybnosť. Uplatňuje sa v starostlivosti o deti a dospelých s poruchami vnímania, so zmenami hybnosti, v kóme, dezorientovaných, umierajúcich pacientov ale aj u predčasne narodených detí a geriatrických pacientov s demenciou.

Poskytnuté vstupné informácie môžu byť pre žiakov inšpiráciou k vzdelávaniu v danej problematike a tým k využívaniu získaných poznatkov a zručností v praxi.

Autor: PhDr. Katarína Francisciová