Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Beseda s Vladimírom Strmeňom

29. novembra 2022 sme v našej škole privítali vzácneho človeka, priameho účastníka Slovenského národného povstania – pána Vladimíra Strmeňa. So žiakmi prvých ročníkov sa podelil so spomienkami na obdobie, keď sa rodila sloboda a on sa pripojil k partizánom. Bojoval v okolí svojho rodiska, neďaleko starohorských osád a bol ťažko ranený. Jeho zaujímavé rozprávanie dopĺňali svojím odborným výkladom pracovníci múzea SNP - zástupca riaditeľa múzea Dalibor Lesník a múzejná pedagogička Lucia Sotáková. Na záver besedy „náš hrdina“ zahral na akordeóne a zaspieval známe i menej známe partizánske piesne, čím potvrdil, že hudba je jeho celoživotnou vášňou.

Pán Strmeň svojím svedectvom o povstaní pomáha mladým ľuďom pochopiť, akým zlom je vojna. Jeho ľudskosť, dobrosrdečnosť a chuť do života je pre nás príkladom. Sme vďační za to, že sme sa mohli stretnúť s týmto výnimočným človekom a dozvedieť sa jeho príbeh.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková