Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Červené stužky 2015

Kampaň Červené stužky 2015 podporila aj Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici. 23.11.2015 žiaci III.ZA triedy pripravili červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS. V priebehu dňa ich rozdávali spolužiakom, ktorí ich nosením mohli počas celého týždňa vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorý pripadá na 1.12. 2015. Ďalším spôsobom podpory kampane bolo vytvorenie Živej červenej stužky 30.11.2015, na ktorej sa podieľalo 74 žiakov 1.-4. ročníka odboru Zdravotnícky asistent. Veríme, že týmto spôsobom zvýšime informovanosť mladej generácie o aktuálnom, individuálnom, dlhodobom a spoločenskom probléme, ktorým je ochorenie AIDS.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová