Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň otvorených dverí 2013

V decembri 2013 sme opäť otvorili brány našej školy pre verejnosť. Cieľom bolo ukázať záujemcom o štúdium na našej škole a ich rodičom, v akých odboroch sa môžu u nás vzdelávať. Žiaci 3.-4. ročníkov SZŠ, si pod vedením učiteľov, pripravili na informačných paneloch, prezentácie jednotlivých odborov. V aule školy si návštevníci mohli pozrieť prezentačné video o škole, o jej modernom technicko-materiálnom vybavení, o aktivitách, na ktorých sa naši žiaci každoročne zúčastňujú, o medzinárodných projektoch, vedomostných, športových a iných súťažiach.

Najviac otázok položili návštenvíci výchovnej poradkyni školy a týkali sa možnosti uplatnenia absolventov našej školy. Veľký záujem prejavili návštevníci DOD SZŠ o vstup na otvorené hodiny, o modernú didaktickú techniku a školské relaxačné centrum. Spestrením DOD bola účasť reportérky rádia Lumen, ktorá položila niekoľko otázok riaditeľovi školy, výchovnej poradkyni a návštevníkom.

Môžeme konštatovať, že nás teší veľký záujem o štúdium na SZŠ V B.B. zo strany verejnosti. Vďačíme tomu aj za to, že našich žiakov nevychovávame a nevzdelávame pre úrady práce, ale pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách a potreby spoločenskej praxe.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková, výchovná poradkyňa SZŠ