Deň otvorených dverí 2013

V decembri 2013 sme opäť otvorili brány našej školy pre verejnosť. Cieľom bolo ukázať záujemcom o štúdium na našej škole a ich rodičom, v akých odboroch sa môžu u nás vzdelávať. Žiaci 3.-4. ročníkov SZŠ, si pod vedením učiteľov, pripravili na informačných paneloch, prezentácie jednotlivých odborov. V aule školy si návštevníci mohli pozrieť prezentačné video o škole, o jej modernom technicko-materiálnom vybavení, o aktivitách, na ktorých sa naši žiaci každoročne zúčastňujú, o medzinárodných projektoch, vedomostných, športových a iných súťažiach.

Najviac otázok položili návštenvíci výchovnej poradkyni školy a týkali sa možnosti uplatnenia absolventov našej školy. Veľký záujem prejavili návštevníci DOD SZŠ o vstup na otvorené hodiny, o modernú didaktickú techniku a školské relaxačné centrum. Spestrením DOD bola účasť reportérky rádia Lumen, ktorá položila niekoľko otázok riaditeľovi školy, výchovnej poradkyni a návštevníkom.

Môžeme konštatovať, že nás teší veľký záujem o štúdium na SZŠ V B.B. zo strany verejnosti. Vďačíme tomu aj za to, že našich žiakov nevychovávame a nevzdelávame pre úrady práce, ale pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách a potreby spoločenskej praxe.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková, výchovná poradkyňa SZŠ
↑ Na začiatok stránky