Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň otvorených dverí na FaF UK

Dňa 13. februára 2019 sme my, žiačky III. FLA triedy Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici, absolvovali Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Privítali nás študenti fakulty, ktorí nám poskytli prvotné informácie o škole. Potom sme sa presunuli do novozrekonštruovanej auly, kde nás čakala prezentácia školy, študijných programov, aktivít študentského spolku. Informácie o štúdiu a prijímacom konaní nám poskytol prodekan pre rozvoj fakulty Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. a pracovníčka študijného oddelenia. Po ukončení prezentácie o škole sme sa rozdelili do skupín a študenti nás zobrali na prehliadku školy a lekárne patriacej fakulte. V laboratóriách sme mali možnosť vidieť spôsob výroby rôznych liekových foriem, obaľovanie tabliet novou technikou, lis na tablety. Z galenického laboratória sme si mohli zobrať prázdne želatínové kapsuly. Veľkým prekvapením pre nás bola moderná knižnica.

Celkový dojem z prehliadky bol pozitívny a určite budeme uvažovať o podaní prihlášky na farmaceutickú fakultu.

Autor: žiačky III. FLA(2018/2019)