Deň otvorených dverí na FaF UK

Dňa 13. februára 2019 sme my, žiačky III. FLA triedy Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici, absolvovali Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Privítali nás študenti fakulty, ktorí nám poskytli prvotné informácie o škole. Potom sme sa presunuli do novozrekonštruovanej auly, kde nás čakala prezentácia školy, študijných programov, aktivít študentského spolku. Informácie o štúdiu a prijímacom konaní nám poskytol prodekan pre rozvoj fakulty Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. a pracovníčka študijného oddelenia. Po ukončení prezentácie o škole sme sa rozdelili do skupín a študenti nás zobrali na prehliadku školy a lekárne patriacej fakulte. V laboratóriách sme mali možnosť vidieť spôsob výroby rôznych liekových foriem, obaľovanie tabliet novou technikou, lis na tablety. Z galenického laboratória sme si mohli zobrať prázdne želatínové kapsuly. Veľkým prekvapením pre nás bola moderná knižnica.

Celkový dojem z prehliadky bol pozitívny a určite budeme uvažovať o podaní prihlášky na farmaceutickú fakultu.

Autor: žiačky III. FLA(2018/2019)↑ Na začiatok stránky