Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň pre študentov 18.11.2011

Rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať pre študentov deň plný súťaží a zaujímavých aktivít. A aby to nebolo „len tak“ boli vyhlásené ceny pre triedy a sľúbené odmeny pre najlepších študentov. Kritériá hodnotenia tried boli dve: najvyšší počet bodov z jednotlivých súťaží a účasť žiakov v triedach v ten deň v škole.

A ďalej nasleduje zopár momentov, ako boli zachytené „školským fotografom“.

Najskôr zopár učiteľov v akcii :-)Väčšina študentov si prišla zmerať sily s ostatnými a potrápiť svoje mozgové závity alebo svalové bunky. Silno rozmýšľali alebo ťažko zápolili.Mnohí študenti sa pred fotoaparátom snažili skryť a zostať inkognito. Posúďte sami či sa im to podarilo...... a teraz zopár tých čo sa pekne usmiali...Ako posledný sa začal zápas medzi študentmi a učiteľmi. Súperi boli vyrovnaní, nakoniec učitelia strhli víťazstvo na svoju stranu.A na záver ešte zopár momentov...Celkoví víťazi:

Výhry pre triedy:

Výhry pre víťazov jednotlivých súťažných disciplín:

Výsledky v tabuľkách:

Umiestnenie tried v jednotlivých disciplínach:

Disciplína 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto
Anglický jazyk II. ZL II. FL B / III. FL III. ZL III. MAS II. ZA I. MAS - -
Nemecký jazyk IV. MAS III. ZL III. FL II. FL B IV. ZL / I. MAS - - -
Slovenský jazyk III. ZL / I. ZA / III. FL II. MAS II. ZL - - - - -
Dejepis III. MAS II. MAS II. ZL III. ZL - - - -
Matematika III. MAS III. FL I. MAS I. ZL II FL B - - -
Prvá pomoc II. ZA IV. ZA III. ZL III. MAS / IV. MAS I. ZL / IV. ZL II. ZL / III. FL II. MAS I. MAS
Zdravá výživa II. FL A II. FL B / III. FL / II. MAS II. ZL I. ZL / I. FL III. MAS II. ZA I. MAS -
Envirotest III. FL / III. ZL II. ZL I. ZA I. ZL IV. ZA II. MAS II. ZA -
Volejbal IV. MAS I. FL / I. ZL III. MAS II. FL A II. MAS III. FL II. FL B I. ZA

Víťazi jednotlivých súťaží:

Disciplína Víťazi
Anglický jazyk Jančiarová 2. ZL
Nemecký jazyk Veselovský 4. MAS
Slovenský jazyk Greštiaková 3. ZL / Pažitná 1. ZA
Dejepis Michňa / Krokvička 3. MAS / Sliacky 2. MAS
Matematika Kureková 3. FL / Krokvička / Mokošová 3. MAS
Prvá pomoc Ťažká / Potančoková / Lakomčíková 4. ZA
Zdravá výživa Antoš / Pisár / Vaterka 2.FLA
Envirotest Melicherčík / Borošová 3. ZL / Jašurková / Tajbošová 3. FL
Volejbal Beracko / Ondrejková / Szöke / Veselovský / Vozár 4. MAS

Výsledné hodnotenie tried:

Trieda Body spolu Účasť žiakov Výsledné hodnotenie Umiestnenie
III. FL 48 0,77 36,96 1
III. MAS 40 0,72 28,8 2
II. ZL 39 0,68 26,52 3
II. MAS 33 0,59 19,47 4
III. ZL 45 0,29 13,05 5
II. FL B 27 0,48 12,96 6
I. ZL 27 0,43 11,61 7
II. ZA 19 0,52 9,88 8
IV. MAS 25 0,39 9,75 9
I. MAS 16 0,57 9,12 10
I. ZA 17 0,52 8,84 11
II. FL A 15 0,53 7,95 12
I. FL 13 0,23 2,99 13
IV. ZA 12 0,23 2,76 14
IV. ZL 8 0,21 1,68 15
III. ZA - 0,13 0 -
IV. FL A - 0 0 -
IV. FL B - 0,43 0 -

Autor: Mgr. Erik Nechala