Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Svetový deň vody na našej škole

Vo štvrtok 21.3.2024 zavítali na našu školu pani Danka Bardonová a Janka Ďurová. Obe pôsobia v ekocentre Malá líška v Banskej Bystrici. Žiakom I.PSB a I.ZL triedy priblížili problematiku života v riekach. Cez interaktívny model riečnej krajiny zdôraznili význam správneho projektovania v krajine s ohľadom na potrebu zadržiavania vody v krajine. Pokusmi s rôznymi materiálmi zase žiaci objavovali možnosti zadržiavania vody v prostredí.

Aj touto zaujímavou cestou si žiaci pripomenuli 22.marec ako Svetový deň vody – vzácnej tekutiny, ktorá je nenahraditeľná pre život.

Autor: Mgr.Michal Turok-Meceňo, Mgr.Katarína Leštachová