Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Divadelné predstavenie Anna Karenina

Dňa 15. 3. 2023 mali žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy možnosť navštíviť Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, konkrétne drámu Anna Karenina. Tento román od L. N. Tolstého patrí medzi najznámejšie diela 19. storočia a žiaci mohli sledovať, ako sa z románu môže stať divadelná hra.

Hlavnou témou drámy je nevera prameniaca z nenaplnenej túžby po úprimnej láske. Hra ponúka tiež náhľad na rôzne formy medziľudských vzťahov.

Žiakov zaujal moderný prístup k realizácii hry, kostýmy, dynamický dej a výkony hercov.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková