Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prezentácia Strednej zdravotníckej školy Deň otvorených dverí SZŠ 2019/2020

Aj tento školský rok sme v decembri zorganizovali pre žiakov deviatych ročníkov a širokú verejnosť "Deň otvorených dverí SZŠ".

Žiaci a rodičia mali možnosť navštíviť priestory školy, posadiť sa do školských lavíc a zúčastniť sa na vyučovaní. Atraktívne pre nich boli moderné odborné učebne, kde naši žiaci prezentovali svoje praktické zručnosti. Odborní učitelia pripravili zaujímavé vzdelávacie a prezentačné aktivity, kde si uchádzači o štúdium mohli reálne vyskúšať základy prvej pomoci na výučbových figurínach, alebo sa pozrieť do elektronického mikroskopu, či odvážiť liečivo.

Rodičia a žiaci mali príležitosť získať aktuálne informácie o jednotlivých študijných odboroch, o podmienkach prijatia na našu školu, profilových predmetoch, ale aj materiálno-technickom vybavení školy, rôznych vzdelávacích a športových aktivitách, ktoré im prezentovala výchovná poradkyňa spolu so žiakmi 3. a 4. ročníka.

Na Dni otvorených dverí sa zúčastnilo 297 návštevníkov z rôznych regiónov Slovenska, čo svedčí o tom, že o študijné odbory a našu školu je zo strany verejnosti veľký záujem.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková