Educafilm 2012

9. ročník súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov


Organizátori:

  • Územné koordinačné centrum Zväzu vedeckotechnických spoločností,
  • Fakulta prírodných vied UMB,
  • Stredná zdravotnícka škola

Záštitu nad akciou prevzal Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.


Hlavná téma súťaže: Zdravý životný štýl
Termín a čas konania: 18. apríl 2012 od 9.00 hod.
Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica
Odborná prednáška: Mgr. Michal Lenhart: Tvorba a využívanie multimediálnych učebných pomôcok.Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.


↑ Na začiatok stránky