Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Educafilm 2012

9. ročník súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov

Organizátori:

Záštitu nad akciou prevzal Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.

Hlavná téma súťaže: Zdravý životný štýl
Termín a čas konania: 18. apríl 2012 od 9.00 hod.
Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica
Odborná prednáška: Mgr. Michal Lenhart: Tvorba a využívanie multimediálnych učebných pomôcok.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.