Educafilm 2013

Dňa 2. mája 2013 sa uskutočnil vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici jubilejný 10. ročník súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov s témou: Digitálne technológie v inovácii vzdelávania. Už tradične túto aktivitu organizovalo Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica a záštitu nad týmto ročníkom prevzali minister školstva D. Čaplovič, europoslanec a predseda BBSK V. Maňka a primátor B. Bystrice P. Gogoľa, ktorý celé podujatie otvoril spolu s podpredsedom BBSK L. Topoľským. V prvej časti prehliadky vystúpili so zaujímavými prednáškami dvaja vynikajúci odborníci z oblasti IT, páni S. Slačka a B. Parobek.

Z prihlásených diel študentov stredných škôl a ich učiteľov boli odbornou porotou vybrané a počas druhej časti prehliadky aj prezentované nasledovné práce:

  • zo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej z Košíc 4 krátke filmy: Kamerové rameno, Steadicam, Kamerová jazda, Statívy a pohyb kamery, Pravidlo osi (obsadili v tejto kategórii 1. miesto),
  • v kategórii stredných odborných škôl bol ocenený A. Zátroch (diplom prevzala Zuzana Fujaková) za Prezentáciu Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici (1. miesto), T. Sentkeresty zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v B. Bystrici za Tvorbu 3D krajín (2. miesto), M. Bíreš zo Strednej odbornej školy automobilovej v B. Bystrici za Predajnú prezentáciu vozidla BMW (3. miesto). Ďalšie práce študentov – stredoškolákov získali čestné uznania,
  • v kategórii vysokoškolských študentov boli ocenení Bc. N. Uhrík a Bc. V. Onderčin za práce Analýza a syntéza rečového signálu,
  • v kategórii učiteľov stredných škôl si prvenstvo odniesol Ing. Pavel Fiľo zo SOŠ v Banskej Bystrici – Bánoš, za multimediálny program O včelárstve na Slovensku,
  • za výborné vedenie študentov pri tvorbe multimediálnych programov boli udelené čestné uznania Ing. D. Horváthovej, PhD. z FPV UMB, Ing. B. Parobekovi zo SPŠ JM z B. Bystrice, kolektívu učiteľov zo SOŠ B. Bystrica – Bánoš, učiteľom zo SSUŠ filmovej z Košíc, Mgr. S. Dudášovej a Ing. P. Brunovskému zo SZŠ v Banskej Bystrici.

Na prehliadke sa okrem súťažiacich a hostí zúčastnilo 81 študentov stredných odborných škôl z Banskej Bystrice.Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.


↑ Na začiatok stránky