EDUCAFILM 2014

Dňa 29. mája 2014 sa 2. FL A trieda zúčastnila 11. ročníka súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov s témou: Digitálne technológie v tvorbe učebných pomôcok, ktoré sa konalo pod záštitou primátora Banskej Bystrice. V úvode podujatia odzneli dve odborné prednášky – Kompozícia obrazu v multimediálnych aplikáciách (Ing. Bohuslav Parobek, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica) a Tvorba a využívanie multimediálnych učebných pomôcok (Mgr. Štefan Ligas, PhD., Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica).

Potom nasledovala prehliadka súťažných prác – Alena Boginová: Výzva pre vaše zdravie, Júlia Krnáčová: História cukrárstva, Kristína Kupčoková a Terézia Fulková: Súťaž zručnosti v odbore cukrár, Pavol Habán: Včelárstvo a intenzívne poľnohospodárstvo, Peter Ľupták: Multimediálna tvorba, Bc. Roman Piller: Zdravá výživa dieťaťa v rannom veku, Norbert Regula: Znižovanie emisií v doprave, Timea Bystrianska: Diétne stravovanie – bezlepková diéta, Miroslav Likavčan: Automobil versus bicykel. Na záver tohto zaujímavého podujatia bolo vyhodnotenie a odovzdanie diplomov.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.
↑ Na začiatok stránky