Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

EDUCAFILM 2014

Dňa 29. mája 2014 sa 2. FL A trieda zúčastnila 11. ročníka súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov s témou: Digitálne technológie v tvorbe učebných pomôcok, ktoré sa konalo pod záštitou primátora Banskej Bystrice. V úvode podujatia odzneli dve odborné prednášky – Kompozícia obrazu v multimediálnych aplikáciách (Ing. Bohuslav Parobek, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica) a Tvorba a využívanie multimediálnych učebných pomôcok (Mgr. Štefan Ligas, PhD., Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica).

Potom nasledovala prehliadka súťažných prác – Alena Boginová: Výzva pre vaše zdravie, Júlia Krnáčová: História cukrárstva, Kristína Kupčoková a Terézia Fulková: Súťaž zručnosti v odbore cukrár, Pavol Habán: Včelárstvo a intenzívne poľnohospodárstvo, Peter Ľupták: Multimediálna tvorba, Bc. Roman Piller: Zdravá výživa dieťaťa v rannom veku, Norbert Regula: Znižovanie emisií v doprave, Timea Bystrianska: Diétne stravovanie – bezlepková diéta, Miroslav Likavčan: Automobil versus bicykel. Na záver tohto zaujímavého podujatia bolo vyhodnotenie a odovzdanie diplomov.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.