Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Exkurzia Bratislava 11.10.2011

Dňa 11. 10. 2011 sa žiaci 2. FLA, 2. FLB a 3. FL Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici pod vedením PaedDr. L. Mališkovej a Ing. E. Masnej zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde sme mali v pláne navštíviť prezidentský palác, múzeum farmácie a parlament.

V uvedený deň sme odchádzali z Banskej Bystrice o 5:30 hod. O 9:30 hod. sme už prechádzali kontrolou v prezidentskom paláci, po ktorom nás sprevádzala p. Ivanová, spoločníčka prvej dámy, p. Gašparovičovej. Videli sme prijímaciu sieň, zelenú sieň, prijímaciu sieň prvej dámy, kaplnku, prezidentskú záhradu a iné zaujímavosti. Dozvedeli sme sa o histórii Grasalkovičovho paláca. Zaujala nás aj výmena čestných stráží.

Pokračovali sme v prehliadke Starého mesta a pod Michalskou bránou sme navštívili Lekáreň u Červeného raka – múzeum farmácie. Prezreli sme si dobové zariadenie lekárne, jej usporiadanie a niekoľko skutočne vzácnych exponátov.

Po individuálnej prehliadke historického centra sme pokračovali v našej exkurzii návštevou parlamentu. Pôvodne sme mali sľúbené pozorovanie rokovaní z balkóna rokovacej siene, ale vzhľadom k vážnosti politickej situácie nám to nebolo umožnené. P. Adamišin, ktorý nás sprevádzal, mal pripravenú alternatívu, a to sledovanie politického diania v priamom prenose v kine v budove parlamentu. Študenti túto možnosť privítali a so záujmom sledovali vystúpenia jednotlivých politikov.

Nemohli sme obísť zrekonštruovaný Bratislavský hrad, ktorá sa nachádza hneď vedľa parlamentu.

Do Banskej Bystrice sme sa vrátili 19:30 hod.

Vďaka vzornému správaniu sa študentov, ich dochvíľnosti a disciplinovanosti hodnotíme túto akciu pozitívne a veríme, že bola prínosom pre všetkých zúčastnených.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková