Exkurzia Bratislava 11.10.2011


Dňa 11. 10. 2011 sa žiaci 2. FLA, 2. FLB a 3. FL Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici pod vedením PaedDr. L. Mališkovej a Ing. E. Masnej zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde sme mali v pláne navštíviť prezidentský palác, múzeum farmácie a parlament.

V uvedený deň sme odchádzali z Banskej Bystrice o 5:30 hod. O 9:30 hod. sme už prechádzali kontrolou v prezidentskom paláci, po ktorom nás sprevádzala p. Ivanová, spoločníčka prvej dámy, p. Gašparovičovej. Videli sme prijímaciu sieň, zelenú sieň, prijímaciu sieň prvej dámy, kaplnku, prezidentskú záhradu a iné zaujímavosti. Dozvedeli sme sa o histórii Grasalkovičovho paláca. Zaujala nás aj výmena čestných stráží.

Pokračovali sme v prehliadke Starého mesta a pod Michalskou bránou sme navštívili Lekáreň u Červeného raka – múzeum farmácie. Prezreli sme si dobové zariadenie lekárne, jej usporiadanie a niekoľko skutočne vzácnych exponátov.

Po individuálnej prehliadke historického centra sme pokračovali v našej exkurzii návštevou parlamentu. Pôvodne sme mali sľúbené pozorovanie rokovaní z balkóna rokovacej siene, ale vzhľadom k vážnosti politickej situácie nám to nebolo umožnené. P. Adamišin, ktorý nás sprevádzal, mal pripravenú alternatívu, a to sledovanie politického diania v priamom prenose v kine v budove parlamentu. Študenti túto možnosť privítali a so záujmom sledovali vystúpenia jednotlivých politikov.

Nemohli sme obísť zrekonštruovaný Bratislavský hrad, ktorá sa nachádza hneď vedľa parlamentu.

Do Banskej Bystrice sme sa vrátili 19:30 hod.

Vďaka vzornému správaniu sa študentov, ich dochvíľnosti a disciplinovanosti hodnotíme túto akciu pozitívne a veríme, že bola prínosom pre všetkých zúčastnených.Autor: PaedDr. Lenka Mališková


↑ Na začiatok stránky