Exkurzia štátna vedecká knižnica

Žiaci triedy ZA3 boli na exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici v jazykovej študovni - Info USA. Exkurzia bola vo forme vyučovacej hodiny na tému Vianoce v USA.Autor: Mgr. Zuzana Filipková


↑ Na začiatok stránky