Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Exkurzia štátna vedecká knižnica

Žiaci triedy ZA3 boli na exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici v jazykovej študovni - Info USA. Exkurzia bola vo forme vyučovacej hodiny na tému Vianoce v USA.

Autor: Mgr. Zuzana Filipková