Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici

V našej škole (a neskôr počas ďalšieho štúdia alebo v zamestnaní) majú žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží a projektov, v rámci ktorých je potrebné napísať odbornú prácu. Aby žiaci vedeli, kde je možné nájsť odbornú literatúru pre takéto účely, navštívila trieda III. ZL Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici.

Zamestnankyňa knižnice žiakom vysvetlila systém fungovania knižnice, ako vybaviť čitateľský preukaz, ako používať knižnicu v online priestore. Previedla nás anglickou, nemeckou, univerzálnou študovňou a tiež študovňou slovanských jazykov a hudobným átriom a objasnila nám ich ponuku. Svoje rozprávanie doplnila aj zaujímavými informáciami o histórii budovy Štátnej vedeckej knižnice.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková