Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

iBobor 2022/2023

Aj v tomto školskom roku prebiehala informatická súťaž iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie.

Z našej školy so jej zúčastnilo 30 žiakov prvého ročníka zo všetkých odborov. V kategórii Junior, v ktorej súťažili, sa celkove na Slovensku zapojilo do riešenia úloh 11 644 juniorov.

Naši najúspešnejší žiaci:

  1. Tatiana Jamuľáková - I. FL
  2. Natália Beňušová - I. MAS
  3. Pavel Nociar - I. ZL
  4. Vanesa Rafaelisová - I. ZL
  5. Katarína Bračeková - I. ZL

Všetci piati dosiahli percentil úspešnosti vyše 80 %, k čomu im gratulujeme.

Autor: Mgr. Ivan Bugáň