Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Keby som bol vodohospodár...

Bez vody niet života a práve preto by starostlivosť o ňu mala byť našou prioritou. Voda dokáže nielen pomáhať, ale vie byť aj nebezpečným a neovládateľným živlom, ktorý však môžeme do istej miery ovládať najmä vďaka práci vodohospodárov.

Do celoslovenskej fotografickej súťaže „Keby som bol vodohospodár ...“ sa zapojili žiaci III.ZL – Simona Chlebničanová a Radoslav Kulich. Úlohou žiakov bolo zachytiť vodu a jej podoby v našej krajine pomocou fotografie. Spomedzi mnohých aktívnych fotografov obsadila Simona Chlebničanová 4. miesto.

Blahoželáme !

Autor: Mrg. Marta Martvoňová