Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prvá celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

20. marca 2013 sa v našej škole uskutočnila prvá celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent. Témou konferencie boli:

Ochorenia kardiovaskulárneho systému a ošetrovateľská starostlivosť o pacienta.

Konferencie sa zúčastnili žiaci dvanástich stredných zdravotnických škôl:

Príspevky boli spracované a odprednášané na vysokej úrovni. Ich kvalitu hodnotila odborná porota zložená z piatich členov, ktorá rozhodla o nasledujúcom poradí na prvých troch miestach:

Umiestnenie Žiak - škola Názov príspevku
1. Adriána Bučková - SZŠ Trnava Ošetrovanie chorého s vredom predkolenia a špecifiká aplikácie vlhkej terapie.
2. Barbora Cibulková, Nikol Juríčková - SZŠ Bratislava, Strečnianska ul. Povinnosti zdravotníckeho asistenta pri uspokojovaní ľudských potrieb u pacienta s flebotrombózou a tromboflebitídou.
3. Tatiana Debnárová, Vlasta Šimková, Zuzana Pittnerová - SZŠ B. Bystrica Ako sme na tom my z pohľadu prevencie KVS ochorení ?

Výhercovia, ale i všetci zúčastnení žiaci získali za svoju snahu milé ocenenie v podobe upomienkových predmetov, kníh a USB-kľúčov.

Všetkým ďakujeme za príjemne a osožne prežité chvíle a dúfame, že sa na budúci rok stretneme opäť.

Autor: Mrg. Martina Štibraná