Prvá celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

20. marca 2013 sa v našej škole uskutočnila prvá celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent. Témou konferencie boli:

Ochorenia kardiovaskulárneho systému a ošetrovateľská starostlivosť o pacienta.

Konferencie sa zúčastnili žiaci dvanástich stredných zdravotnických škôl:

 • SZŠ Banská Bystrica
 • SZŠ Bratislava, Strečnianska ul.
 • SZŠ Dolný Kubín
 • SZŠ Humenné
 • SZŠ Košice
 • SZŠ Liptovský Mikuláš
 • SZŠ Poprad
 • SZŠ Rožňava
 • SZŠ Topoľčany
 • SZŠ Trnava
 • SZŠ Lučenec s účasťou pasívnou
 • SZŠ Zvolen s účasťou pasívnou

Príspevky boli spracované a odprednášané na vysokej úrovni. Ich kvalitu hodnotila odborná porota zložená z piatich členov, ktorá rozhodla o nasledujúcom poradí na prvých troch miestach:

Umiestnenie Žiak - škola Názov príspevku
1. Adriána Bučková - SZŠ Trnava Ošetrovanie chorého s vredom predkolenia a špecifiká aplikácie vlhkej terapie.
2. Barbora Cibulková, Nikol Juríčková - SZŠ Bratislava, Strečnianska ul. Povinnosti zdravotníckeho asistenta pri uspokojovaní ľudských potrieb u pacienta s flebotrombózou a tromboflebitídou.
3. Tatiana Debnárová, Vlasta Šimková, Zuzana Pittnerová - SZŠ B. Bystrica Ako sme na tom my z pohľadu prevencie KVS ochorení ?

Výhercovia, ale i všetci zúčastnení žiaci získali za svoju snahu milé ocenenie v podobe upomienkových predmetov, kníh a USB-kľúčov.

Všetkým ďakujeme za príjemne a osožne prežité chvíle a dúfame, že sa na budúci rok stretneme opäť.


Autor: Mrg. Martina Štibraná


↑ Na začiatok stránky