Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kováčova Bystrica

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Kováčova Bystrica, a to nielen ako recitátori, ale aj s vlastnou tvorbou. Podujatie sa konalo 29. 3. 2023 v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta MUDr. Jána Noska.

Našu školu reprezentovali v recitačnej súťaži Tatiana Pavlíková (I. MAS), Dominika Ďuricová (IV. MAS) a Rita Radosová (II. FL) a v autorskej súťaži Monika Schallerová (II. MAS), Peter Bartoš (III. PS) a Sandra Gurová (I. MAS). Hoci naši žiaci nezískali žiadne ocenenie, odchádzali s cennými skúsenosťami vďaka spätnej väzbe porotcov. Na workshope, ktorý bol určený pre žiakov s vlastnou tvorbou, sa zase dozvedeli, ako vnímajú ich tvorbu odborníci.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková