LAB academia 2013

Dňa 05. 11. 2013 sa v aule našej školy uskutočnil už 6. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant LAB academia 2013. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem. Žiaci odprezentovali spolu 15 súťažných prác na rôzne odborné témy ako aj práce, s ktorými sa zúčastnili krajských prehliadok SOČ.

Odborným garantom LAB academie bol MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý podujatie hodnotí nasledovne: „Prednesené práce boli na vynikajúcej úrovni u všetkých zúčastnených, nielen u víťazov. Pozitívna bola účasť všetkých zdravotníckych škôl zo Slovenska a prínosom sa ukázala účasť SZŠ a VZŠ v Ústí nad Labem. Tento ročník len dokázal, že systematická práca prináša pozitívne výsledky v zmysle prípravy práce aj jej prezentácie a treba sa len tešiť na pokračovanie celej akcie.“

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Petra Švarná zo SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem s prácou na tému „Steroidní Diabetes mellitus“. 2. miesto patrí Paule Stretavskej zo SZŠ Košice a jej práci na tému „Infarkt myokardu z klinicko – biochemického hľadiska“. Tretie miesto získala práca Silvie Hanzesovej zo SZŠ Košice na tému „Hemofília A“ ako aj práca Andreja Soósa zo SZŠ Trenčín „Monitorovanie poškodenia obličiek u diabetikov“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Noemi Hurbanovej zo SZŠ Košice na tému „Prírodná kozmetika“. Druhé miesto získala Lenka Tranová zo SZŠ Banská Bystrica a jej práca „Utajované chemoterapeutikum z prírody“. Na treťom mieste sa umiestnili dve práce: „Peľová alergia“, ktorú odprezentovala žiačka zo SZŠ Trenčín a „Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe“, ktorú si pripravila Zuzana Fujaková zo SZŠ Banská Bystrica.

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venoval Banskobystrický samosprávny kraj ako aj Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie.

Autor: Mgr. Janka Žabková
↑ Na začiatok stránky