Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

LAB ACADEMIA 2014

Dňa 25. 11. 2014 sa v aule Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici uskutočnil už VII. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant pod názvom LAB academia 2014. Podujatie otvoril slávnostným príhovorom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Mgr. Marián Kotleba a riaditeľ školy PaedDr. Michal Straka.

Aj tento rok sa LAB academie zúčastnili zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem. Na programe bolo až 19 prác na rôzne odborné témy, z ktorých 17 bolo súťažných.

Organizátorov podujatia ako aj žiakov potešila aktívna účasť absolventa odboru zdravotnícky laborant na našej škole Róberta Melicherčíka, ktorý všetkým zúčastneným priblížil transfúzie krvi už z pohľadu zamestnanca laboratória.

Prednášky žiakov boli hodnotené odbornou porotou po stránke obsahovej ako aj z hľadiska prezentácie danej témy. Odborným garantom LAB academie bol opäť MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý veľmi pozitívne hodnotí úroveň prednesených prác všetkých zúčastnených, nielen víťazov.

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Linda Vandáková z VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem s prácou na tému „Syndrom lepivých destiček“. 2. miesto patrí Martine Kamenskej zo SZŠ Banská Bystrica a jej práci na tému „Bakteriálni pôvodcovia respiračných ochorení“. Tretie miesto získala práca Daniely Borovskej zo SZŠ Košice na tému „Diabetes mellitus“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Kristíny Šmajdovej zo SZŠ Košice na tému „Psoriáza“. Druhé miesto získala Réka Gallová zo SZŠ Bratislava a jej práca „Vplyv aromatických látok na hmyz“. Tretie miesto patrí práci s témou „Ľudové liečiteľstvo“, ktorú odprezentovala taktiež žiačka zo SZŠ Bratislava Monika Kapronczaiová.

Cenu publika získala žiačka odboru farmaceutický laborant Patrícia Sľúková zo SZŠ Banská Bystrica s témou „Fajčenie a jeho vplyv na ľudský organizmus“.

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venoval Banskobystrický samosprávny kraj a Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie. Veríme, že toto podujatie podporí záujem žiakov zvyšovať svoju odbornosť a zároveň je aj príjemným stretnutím žiakov a vyučujúcich z rôznych kútov Slovenska.

Autor: Mgr. Jana Žabková