Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

LAB ACADEMIA 2019

Dňa 29.10.2019 sa v aule našej školy konal XII. ročník súťažnej prehliadky prác žiakov odboru zdravotnícky laborant. Na tomto podujatí sa už pravidelne zúčastňujú SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a SZŠ Trnava.

LAB academiu 2019 otvoril slávnostným príhovorom zástupca riaditeľa školy PhDr. Karol Kováč.

Prvou prednášajúcou bola absolventka našej školy v odbore zdravotnícky laborant Mgr. Marcela Sopóciová, ktorá pracuje na oddelení klinickej mikrobiológie v Nemocnici Zvolen a.s.. Vo svojej prednáške sa zamerala na mikrobiólógiu včera, dnes a zajtra.

Žiaci odboru zdravotnícky laborant odprezentovali 10 súťažných prác na zaujímavé odborné témy, napr. výskyt helicobactera, campylobactera a yersínie v zažívacom trakte, adenokarcinóm pľúc, malígny melanóm i význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii. Mnohých zaujala téma hormonálnej antikoncepcie u dospievajúcich dievčat, či infekcie prenášané článkonožcami v miernom podnebnom pásme.

Ing. Chovancová z RÚVZ Banská Bystrica nás oboznámila s meraním expozície chemickým a fyzikálnym faktorom na pracoviskách a v obytnom prostredí.

Prednášky žiakov hodnotila porota po stránke obsahovej, ako aj z hľadiska prezentácie danej témy. Odborným garantom bol, tak ako po minulé roky, MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý ocenil úsilie všetkých zúčastnených a vyjadril spokojnosť s vysokou úrovňou prednesených prác.

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venovala Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie. Veríme, že toto podujatie podporí záujem žiakov zvyšovať svoju odbornosť a zároveň je aj príjemným stretnutím žiakov a vyučujúcich z rôznych kútov Slovenska.

Autor: Mgr. Jana Žabková