Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

"NÁVRAT"

Exkurzia a beseda v Resocializačnom zariadení drogovo závislých osôb ,,NÁVRAT" v Kráľovej pri Zvolene.

Žiaci 2. ročníka sa oboznámili s podmienkami zariadenia, s jednotlivými fázami pobytu, s režimom dňa a s výpoveďami liečených.