Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Nenápadní hrdinovia 2016

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili so projektu Nenápadní hrdinovia, ktorý mapuje osudy politických väzňov v rokoch 1945 – 1989. V tomto ročníku spracovali žiačky triedy 2. ZL (Silvia Šimková, Monika Dubaiová, Nikola Hervartovská) život politického väzňa väzneného v roku 1953. Vzhľadom k tomu, že dotyčný pán je žijúcim pamätníkom, bolo možná osobná návšteva u neho doma, z ktorej sme vyhotovili audiozáznam. Na základe získaných informácií sme hľadali ďalej v rôznych archívoch na Slovensku, ale aj v Čechách dokumenty zo súdnych procesov, väznenia alebo rehabilitácie dotyčnej osoby.

Projekt má jasné pravidlá: vypracovať prácu v rozsahu 8-20 strán s priloženou fotodokumentáciou a videozáznamom a odoslať ju do konca októbra 2016. Práca sa dostane do rúk niekoľkočlennej poroty, ktorá zhodnotí úroveň jednotlivých prác.

V dňoch 15. - 17. novembra 2016 sa konala slávnostná konferencia. Zúčastnilo sa na nej spolu 14 riešiteľských tímov z celého Slovenska. Jej súčasťou bola návšteva pracovných táborov v Příbrame a v Jáchymove. Bol to naozaj zážitok stáť na týchto smutných miestach pri predstave, že niektorí naši nenápadní hrdinovia, ktorých príbehy sme spracovali, tu trpeli často aj desať a viac rokov (ak to prežili).

Po dvoch dňoch strávených v Českej republike sme sa presunuli do Bratislavy, kde sa 17. novembra v Primaciálnom paláci konala prezentácia jednotlivých prác a ich vyhodnotenie. Naša práca sa umiestnila medzi najlepšie vypracovanými prácami v zlatom pásme.

Boli sme aj svedkami spomienkovej slávnosti pod Devínom pri Bráne slobody. Zlatým klincom programu však bolo prijatie p. prezidentom Andrejom Kiskom v Prezidentskom paláci, nakoľko pod jeho záštitou sa táto akcia konala.

Pri práci na tomto projekte žiaci získavajú obraz o dobe, ktorá vládla do roku 1989 nielen na území dnešného Slovenska. A ako sa sami vyjadrili, netušili, že „to bolo až takéto“...

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Nadácii Konrada Adenauera a ďalším sponzorom, vďaka podpore ktorých je možné realizovať tento zmysluplný a ojedinelý projekt.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková