Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Stav realizácie odporúčaní WHO v stravovaní obyvateľov Slovenska

8. odborný seminár

Dňa 20.11.2013 vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Banskej Bystrici sa žiačky 2. FL A triedy zúčastnili odborného seminára, ktorý zorganizovali Územné koordinačné centrum ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre výživu, Kabinet Zdravé mesto Banská Bystrica pod záštitou primátora mesta Petra Gogolu. Organizátori už dlhodobo touto aktivitou sledujú možnosť preventívne pôsobiť na zabezpečenie zdravého duševného a telesného rozvoja mladej populácie v SR. Na podujatí odznelo osem zaujímavých prednášok a cez prestávku účastníci mohli ochutnať výrobky racionálnej výživy niektorých podnikateľov v oblasti výroby a distribúcie potravín. Veríme, že aj týmto podujatím sa bude formovať vzťah mladej generácie k rozumnému stravovaciemu režimu.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová