Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Vo štvrtok 14. decembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo 19 žiačok a žiakov v dvoch kategóriách, 1. a 2. ročník – kategória B, 3. a 4. ročník – kategória A. Súťaž mala 3 časti: online test, transformácia textu a rečnícky prejav. Preverila nielen vedomosti, tvorivosť, ale aj komunikačné zručnosti žiačok a žiakov. Na príprave a realizácii súťaže sa podieľali učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Po spočítaní bodov za jednotlivé časti komisia určila nasledovné poradie:

Kategória A

  1. miesto: Eva Emília Jantošíková, IV.FLB
  2. miesto: Alexandra Časnochová, III. PS
  3. miesto: Alexandra Gieciová, III. ZL

Kategória B

  1. miesto: Veronika Turanská, I. MAS
  2. miesto: Peter Kyzek, II. FL
  3. miesto: Vanesa Rafaelisová, II. ZL

Do krajského kola OSJL postupujú úspešné riešiteľky a víťazky jednotlivých kategórií.

Srdečne blahoželáme!

Všetkým žiačkam a žiakom ďakujeme za účasť.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková