Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Plavecký kurz 1. ZZ

Plavecký kurz žiakov 1. ročníka študijného odboru zdravotnícky záchranár (pomaturitné kvalifikačné štúdium) sa konal v dňoch 15. - 17. mája 2013 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Kurz bol zameraný na zdokonalenie záchranárskych zručností v prípade ohrozenia života topiaceho sa človeka. Po absolvovaní základných a rozšírených postupov žiaci ukončili kurz záverečnými skúškami.

Organizáciu kurzu zabezpečovali pedagógovia: Mgr. M. Ďurfinová, Mgr. A. Tauferová, Mgr. M. Ružičková, Bc. J. Šimko, Bc. F. Genšor a Bc. E. Caban.

Autor: Mgr. Alexandra Tauferová