Seminár žiakov odborov Farmaceutický laborant a Zdravornícky laborant


Seminár žiakov študijných odborov farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant sa uskutočnil na Strednej odbornej škole zdravotníckej v Banskej Bystrici dňa 21.10.2008. Seminára sa zúčastnili žiaci troch zdravotníckych škôl zo Slovenskej republiky (SOŠZ Banská Bystrica, SOŠZ Trenčín, SOŠZ Bratislava) v počte 250 účastníkov. Odborným garantom seminára bol MUDr. Drahoslav Gábor. Na seminári bolo prezentovaných 17 prác žiakov týchto študijných odborov. Víťazkou sa stala žiačka Soňa Gračková zo SOŠZ Trenčín s prácou Očianka – potešenie pre oči, na II. mieste sa umiestnil Richard Režný zo SOŠZ Trenčín s prácou Variabilita obsahových látok ľubovníka bodkovaného počas vegetatívneho roka v oblasti Považského Inovca a na III. mieste sa umiestnili študentky SOŠZ Banská Bystrica Martina Machková a Lenka Majerová s prácou Anatómia, histológia a fyziológia obličky.

Na záver seminár obohatili 3 prezentácie lekárov na tému transplantácie obličky z rôznych pohľadov.

  • Termín : 21. október 2008
  • Miesto : Stredná zdravotnícka škola – B.B.


Autor: Webmaster


↑ Na začiatok stránky